Dokumentumok

Közzétéve: 2023.09.01

 

1. Elérhetőség
     1.1:Az intézmény nyitvatartása
2. A tanév rendje
3. Osztálylétszámok
4. A pedagógusok szakképesítése 
   4.1:A a pedagógiai - szakmai ellenőrzés megállapításai 
  4.2:A fenntartó nevelési-oktatási intézmény munkájával összefüggő értékelésének nyilvános megállapításai és időpontjai
5. A nevelő és oktató munkát segítők szakképesítése
6. Az intézmény ki - és lemaradási valamint évismétlési mutatói
7. Országos mérések eredményei 2019-2022
2022-es összefoglaló
  7.1:Célnyelvi mérés 2022 8.évfolyam 6.évfolyam
  7.2:Idegennyelvi mérés 2022 8.évfolyam 6.évfolyam
2021-es összefoglaló
  7.3:Célnyelvi mérés 2021
  7.4:Idegennyelvi mérés 2021

Az emberi eroforrások minisztere 5/2020. (III. 19.) EMMI határozata értelmében a
2019/2020. tanévi országos kompetenciamérés elmaradt, így nem érhetok el a 2020.
évi mérési eredmények.

2019-es összefoglaló
  7.7: Idegennyelvi mérés 2019
  7.8:Célnyelvi mérés 2019
  7.9:Kompetenciamérés (Adatok 2016-2020)
8. Osztályozóvizsga határidők - 2023-2024-as tanévben
9. Tanórán kívüli foglalkozások
10.1:Az iskolai dolgozatokkal kapcsolatos szabályozás
10.2:Hétvégi házi feladatok és az iskolai dolgozatok szabályai
11.Alapdokumentumok-helyi tantervek:
    11.1:Házirend
   11.1.1:Helyi járványügyi intézkedési terv
   11.1.2:Tanterven kívüli, digitális munkarend szabályzat 
    11.2:Pedagógiai program
    11.3:Szervezeti és működési szabályzat
    11.4:Helyi tanterv alsó tagozat
    11.5:Helyi tanterv felső tagozat
    11.6:Helyi tanterv az angol nyelv emelt szintű oktatásához
    11.7:A két tanítási nyelvű iskolai oktatás helyi tanterve
12. Engedélyezett 1. évfolyamos osztályok
13. Tandíjak, térítési díjak
14. Panaszkezelési rend
15. Felvételi kérelem 2024/2025 tanévre
16. ELŐJELENTKEZÉSI LAP 2024/2025 tanévre
17. Lelkészi ajánlás
18. KRÉTA szabályzat