Kéttannyelvű oktatás

A Mátészalkai Móricz Zsigmond Görögkatolikus Kéttannyelvű Általános Iskolában 2011 szeptemberétől indult magyar-angol két tanítási nyelvű oktatási program aktualitásai, megvalósulásának szerkezeti elemei:

Élő idegen nyelv nélkül számunkra nem létezhet európaiság, s e nélkül gyakorlatilag kizárt, hogy az európai oktatási rendszerekbe érdemben bekapcsolódhassunk. A 6-7. éves korosztály életkori sajátossága, hogy gátlás nélkül, játékos tevékenységeken keresztülsajátítja el az idegen nyelv alapjait, szinte észrevétlenül jut meghatározott ismeretek birtokába.

Az idegen nyelvi oktatásban kiemelt szerepe van a rajznak, az imitációs mozgásnak, az énekes, táncos játékoknak. Ennek megfelelően első osztálytól kezdve egyidejűleg két nyelven folyik a környezetismeret, a technika és életvitel, valamint a testnevelés-tantárgyak oktatása. Természetesen első osztályban a magyar írás-olvasás rejtelmeinek elsajátítása a leghangsúlyosabb feladat. Így a készségtárgyakon kívüli heti öt angol nyelvi óra is kizárólag játékos beszédfejlesztésen, vidám szituációs tevékenységeken alapszik. Munkánkat anyanyelvi lektor is segíti. Ebben a tanévben Sarah Jones heti 1-1 órában oktatja angolul a tanulókat.

Az ötödik évfolyamon új tantárgyak kerülnek be az angol nyelven is tanított tantárgyak sorába pl: történelem, célnyelvi civilizáció.

Iskolánk tárgyi és személyi feltételei ideálisak a fenti célok elérésére, hiszen jól képzett pedagógusaink, interaktív tantermeink, idegen nyelvi könyvtárunk hatékony biztosítékai a gyümölcsöző munkának. Ezen kívül tanulóink számára lehetővé tesszük, hogy olyan pedagógus segítségével is tanulhassanak, akinek a program célnyelve az anyanyelve.

A 26/1997.(VII.10.) MKM rendelet a két tanítási nyelvű iskolai oktatás irányelvének kiadásáról, a közoktatásról szóló többször módosított 1993.évi LXXIX. törvény kerettantervről szóló rendelet 7.§ -ának (2) bekezdésében foglaltak szerint, a két tanítási nyelvű iskolaoktatására vonatkozó szabályozott időkeretekről az Iskola köteles tájékoztatni a szülőket és a jelentkezőket beiratkozás előtt.

A holnap olyan lesz, amilyen a ma iskolája.
Szent-Györgyi Albert

 

Óraterv a kerettantervekhez – 1–4. évfolyam
Tantárgyak1. évf.2. évf.3. évf.4. évf.
Magyar nyelv és irodalom776+16+1
Idegen nyelv-célnyelv okt. 3+2

(heti időkeret különbözet terh.)

 3+2

(heti időkeret különbözet terh.)

terhére)

 2+3

(heti időkeret különbözet terh.)

 

 

2 kerettantervi

+3 óra

(heti időkeret különbözet terh.)

 

Matematika4444
Erkölcstan1111
Környezetismeret1+11+11+0,51+1
Ének-zene2222
Vizuális kultúra2222
Életvitel és gyakorlat1111
Testnevelés és sport5555
Informatika1
Szabadon terv. órakeretcélnyelvi óra2 célnyelvi óra3 célnyelvi óra3 célnyelvi óra
Heti óraszám292928,530

 

Óraterv a kerettantervekhez – 5–8. évfolyam
Tantárgyak5. évf.6. évf.7. évf.8. évf.
Magyar nyelv és irodalom443+0.54
Idegen nyelvek -célnyelv 

3

+ 2 (heti időkeret különbözet terh.)

 

 

3

+ 2 (heti időkeret különbözet terh.)

 

3+ 2 (heti időkeret különbözet terh.)3 + 2 (heti időkeret különbözet terh.)
Matematika43+13+0.53+1
Történelem, társadalmi és állampolgári ismeretek2222
Erkölcstan1111
Természetismeret22
Biológia-egészségtan1,51,5
Fizika1,51,5
Kémia1,51,5
Földrajz1,51,5
Ének-zene1111
Vizuális kultúra1111
Hon- és népismeret1
Informatika+1111
Technika, életvitel és gyakorlat111
Testnevelés és sport5555
Osztályfőnöki1111
Célnyelvű civilizációs óra111+11+1
    
Szabadon tervezhető óra2333
Heti óraszám30293333