Kéttannyelvű oktatás

A Mátészalkai Móricz Zsigmond Görögkatolikus Kéttannyelvű Általános Iskolában 2011 szeptemberétől indult magyar-angol két tanítási nyelvű oktatási program aktualitásai, megvalósulásának szerkezeti elemei:

Élő idegen nyelv nélkül számunkra nem létezhet európaiság, s e nélkül gyakorlatilag kizárt, hogy az európai oktatási rendszerekbe érdemben bekapcsolódhassunk. A 6-7. éves korosztály életkori sajátossága, hogy gátlás nélkül, játékos tevékenységeken keresztülsajátítja el az idegen nyelv alapjait, szinte észrevétlenül jut meghatározott ismeretek birtokába.

Az idegen nyelvi oktatásban kiemelt szerepe van a rajznak, az imitációs mozgásnak, az énekes, táncos játékoknak. Ennek megfelelően első osztálytól kezdve egyidejűleg két nyelven folyik a környezetismeret, a technika és életvitel, valamint a testnevelés-tantárgyak oktatása. Természetesen első osztályban a magyar írás-olvasás rejtelmeinek elsajátítása a leghangsúlyosabb feladat. Így a készségtárgyakon kívüli heti öt angol nyelvi óra is kizárólag játékos beszédfejlesztésen, vidám szituációs tevékenységeken alapszik. Munkánkat anyanyelvi lektor is segíti. Ebben a tanévben Sarah Jones heti 1-1 órában oktatja angolul a tanulókat.

Az ötödik évfolyamon új tantárgyak kerülnek be az angol nyelven is tanított tantárgyak sorába pl: történelem, célnyelvi civilizáció.

Iskolánk tárgyi és személyi feltételei ideálisak a fenti célok elérésére, hiszen jól képzett pedagógusaink, interaktív tantermeink, idegen nyelvi könyvtárunk hatékony biztosítékai a gyümölcsöző munkának. Ezen kívül tanulóink számára lehetővé tesszük, hogy olyan pedagógus segítségével is tanulhassanak, akinek a program célnyelve az anyanyelve.

A 26/1997.(VII.10.) MKM rendelet a két tanítási nyelvű iskolai oktatás irányelvének kiadásáról, a közoktatásról szóló többször módosított 1993.évi LXXIX. törvény kerettantervről szóló rendelet 7.§ -ának (2) bekezdésében foglaltak szerint, a két tanítási nyelvű iskolaoktatására vonatkozó szabályozott időkeretekről az Iskola köteles tájékoztatni a szülőket és a jelentkezőket beiratkozás előtt.

A holnap olyan lesz, amilyen a ma iskolája.
Szent-Györgyi Albert

 

Óraterv a kerettantervekhez – 1–4. évfolyam
Tantárgyak 1. évf. 2. évf. 3. évf. 4. évf.
Magyar nyelv és irodalom 7 7 6+1 6+1
Idegen nyelv-célnyelv okt.  3+2

(heti időkeret különbözet terh.)

 3+2

(heti időkeret különbözet terh.)

terhére)

 2+3

(heti időkeret különbözet terh.)

 

 

2 kerettantervi

+3 óra

(heti időkeret különbözet terh.)

 

Matematika 4 4 4 4
Erkölcstan 1 1 1 1
Környezetismeret 1+1 1+1 1+0,5 1+1
Ének-zene 2 2 2 2
Vizuális kultúra 2 2 2 2
Életvitel és gyakorlat 1 1 1 1
Testnevelés és sport 5 5 5 5
Informatika 1
Szabadon terv. órakeret célnyelvi óra 2 célnyelvi óra 3 célnyelvi óra 3 célnyelvi óra
Heti óraszám 29 29 28,5 30

 

Óraterv a kerettantervekhez – 5–8. évfolyam
Tantárgyak 5. évf. 6. évf. 7. évf. 8. évf.
Magyar nyelv és irodalom 4 4 3+0.5 4
Idegen nyelvek -célnyelv  

3

+ 2 (heti időkeret különbözet terh.)

 

 

3

+ 2 (heti időkeret különbözet terh.)

 

3+ 2 (heti időkeret különbözet terh.) 3 + 2 (heti időkeret különbözet terh.)
Matematika 4 3+1 3+0.5 3+1
Történelem, társadalmi és állampolgári ismeretek 2 2 2 2
Erkölcstan 1 1 1 1
Természetismeret 2 2
Biológia-egészségtan 1,5 1,5
Fizika 1,5 1,5
Kémia 1,5 1,5
Földrajz 1,5 1,5
Ének-zene 1 1 1 1
Vizuális kultúra 1 1 1 1
Hon- és népismeret 1
Informatika +1 1 1 1
Technika, életvitel és gyakorlat 1 1 1
Testnevelés és sport 5 5 5 5
Osztályfőnöki 1 1 1 1
Célnyelvű civilizációs óra 1 1 1+1 1+1
       
Szabadon tervezhető óra 2 3 3 3
Heti óraszám 30 29 33 33