Kéttannyelvű oktatás

A Mátészalkai Móricz Zsigmond Görögkatolikus Kéttannyelvű Általános Iskolában 2011 szeptemberétől indult magyar-angol két tanítási nyelvű oktatási program aktualitásai, megvalósulásának szerkezeti elemei:

Élő idegen nyelv nélkül számunkra nem létezhet európaiság, s e nélkül gyakorlatilag kizárt, hogy az európai oktatási rendszerekbe érdemben bekapcsolódhassunk. A 6-7. éves korosztály életkori sajátossága, hogy gátlás nélkül, játékos tevékenységeken keresztülsajátítja el az idegen nyelv alapjait, szinte észrevétlenül jut meghatározott ismeretek birtokába.

Az idegen nyelvi oktatásban kiemelt szerepe van a rajznak, az imitációs mozgásnak, az énekes, táncos játékoknak. Ennek megfelelően első osztálytól kezdve egyidejűleg két nyelven folyik a vizuáliskultúra, a technika és életvitel, valamint a testnevelés-tantárgyak oktatása. Természetesen első osztályban a magyar írás-olvasás rejtelmeinek elsajátítása a leghangsúlyosabb feladat. Így a készségtárgyakon kívüli heti négy angol nyelvi óra is kizárólag játékos beszédfejlesztésen, vidám szituációs tevékenységeken alapszik. Munkánkat anyanyelvi lektor is segíti.

Az ötödik évfolyamon új tantárgyak kerülnek be az angol nyelven is tanított tantárgyak sorába pl: történelem, célnyelvi civilizáció.

Iskolánk tárgyi és személyi feltételei ideálisak a fenti célok elérésére, hiszen jól képzett pedagógusaink, interaktív tantermeink, idegen nyelvi könyvtárunk hatékony biztosítékai a gyümölcsöző munkának. Ezen kívül tanulóink számára lehetővé tesszük, hogy olyan pedagógus segítségével is tanulhassanak, akinek a program célnyelve az anyanyelve.

Munkánkat az

  • Irányelv és kerettantervek a két tanítási nyelvű iskolai oktatáshoz (OH) végezzük.

 

„A holnap olyan lesz, amilyen a ma iskolája.”
Szent-Györgyi Albert

 

1-8. évfolyam magyar-angol két tanítási nyelvű program
tantárgy Évfolyamok
1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8.
angol nyelv 4 4 4 4 5 5 5 5
környezetismeret     1 1        
vizuális kultúra 1 1            
történelem         2 2 2 2
célnyelvi civ.         1 1 1 1
fizika               2*
technika és tervezés 1 1 1 1        
testnevelés 3 3 3 3 1 1 2 0
angolul tanított 9 9 9 9 9 9 10 10
min. 30% 33 33 33 32 30 30 30 31

 

* Már csak a 2023-24-es tanévben.