Délutáni elfoglaltságok

Nyelvvizsga-felkészítő szakkör

 

Habár a kéttannyelvű oktatás nyolcadik év végi nyelvi követelménye a B1 szint elérése, ami a középfokú nyelvvizsgát közvetlenül megelőző küszöbszint, tapasztalatunk szerint a tehetségesebb tanulók számára reális cél lehet a komplex (szóbeli, írásbeli) középfokú nyelvvizsga megszerzése különórák nélkül, pusztán a nyolcévi kéttannyelvű képzésnek köszönhetően.

Ennek érdekében a tavalyi tanévvel kezdődően heti egy óra nyelvvizsgára felkészítő órán vehetnek részt azok a tanulók, akik a nyelvvizsga megszerzését célul tűzik ki.

A múlt tanévi eredmények igazolják az elképzeléseinket, hiszen 12 tanulónk tett komplex középfokú nyelvvizsgát.

 

Irodalmi szakkör

Heti rendszerességgel kedd délutánonként 2 óra tanórán kívüli elfoglaltságot jelent a diákoknak.

A szakkör elsődleges célja a tanulók alkotó- és kapcsolatteremtő készségének kibontakoztatása, testi-térbeli biztonságuk fejlesztése. A drámapedagógiai feladatok fejlesztik beszédük tisztaságát, hozzájárulnak ön- és társismeretük gazdagodásához, segíti az oldottabb és könnyebb kapcsolatépítést és az önkifejezést. Az órákon megtanult módszerek alkalmasak a fogékonyság, a fantázia, a koncentráció, valamint a tolerancia, empátia és az együttműködés fejlesztésére.

 

Énekkar

Az énekkar legfőbb céljai megismertetni a gyermekeket az éneklés örömével, valamint kulcsokat adni számukra a zene élményt nyújtó megismeréséhez, megértéséhez és élvezetéhez. Az iskolai énekkar során a tanulók széles körű élményeket szereznek, amely segíti őket eligazodni a körülöttük lévő sokszínű zenei világban. Az énekkar elsődleges feladata, hogy a gyerekek megismerkedjenek az alapvető zenei műfajokkal, zenei (népzenei és műzenei) szemelvényekkel, dalokkal. A zenei nevelés általános és legfőbb célja az érzelmi, értelmi és jellemnevelés, a teljes személyiség sokoldalú fejlesztése.

 

Rajz szakkör

A szakkör célja:

  • A gyerekekkel minél több rajz- és festési technika megismertetése
  • Ünnepi készülődések az aktualitásokhoz kapcsolódva
  • Városi és megyei rajzpályázatokon való részvétel
  • A rajz és vizuális kultúra tantárgyhoz kapcsolódó feladatok megvalósítása.

 

Sport szakkör

A tanulók egészségének megóvása, fenntartása érdekében megpróbálunk minél több diákot megmozgatni. Kosárlabdázunk, focizunk, röplabdázunk és különböző testnevelési játékokat játszunk.

 

Társastánc szakkör

A társastánc foglalkozásokon felkészülünk a különböző iskolai és városi rendezvényekre. Sokat szerepelünk. Tanulunk színpadi – modern- és társastáncot is.

 

 

Néptánc

1-8. osztályig iskolánkban néptánc oktatás is folyik. A Szatmár Alapfokú Művészeti Iskola néptáncpedagógusainak segítségével tanulják tovább ezt a műfajt. A legtehetségesebbek az Ifjú Szatmár Táncegyüttesben folytatják tovább tevékenységüket. A tanulók nemcsak a tánccal ismerkednek meg, hanem a tánchoz kapcsolódó társművészetekkel, népművészettel, hagyományokkal, népszokásokkal, tájegységekkel.

Sakk szakkör bemutatása

 

A digitális társadalom olyan mértékű adatfeldolgozást tett szükségessé az emberek számára, amelyben bizonyos képességek, kompetenciák elsajátítása létszükségletté vált. Ezen képességek megléte elengedhetetlen a sikeres tanítási-tanulási folyamatban. Ezzel pedig eljött az idő a stratégiai táblajátékokban rejlő lehetőségek kihasználására. A sakk az egyik valaha volt leghatékonyabb képességfejlesztő eszköz, amelynek segítségével a gyerekeket az óvodáskor végén, iskolás kor elején be lehet vezetni a tudatos ismeretelsajátítás világába.

A holnap győztesei azok lesznek, akik képesek az elavult gondolatok elvetésére, és más ismeretekkel való behelyettesítésére. Az ehhez szükséges dialektikus, stratégiai és ok-okozati, szekvenciális gondolkodást fejlődésük korai szakaszában a gyerekek a sakktáblánál öntudatlanul tanulják meg! Nemcsak a matematikában, a logikában és a problémamegoldásban, hanem az olvasás és a szóbeli kifejezés terén is erősödnek, vagyis a sikeres sakkozás a készségek egész füzérének kedvező változását hozza magával.

Sakkozás közben a gyerekek egy sor már tárolt információt mozgósítanak és kombinálnak össze, miközben idegrendszerükben a sejtek közti kapcsolatok száma sokszorozódik. A sakk a maga vizuális szimbólumrendszerével az egész tanulási folyamat kialakulására komoly kihatással van.