Pályázat

PÁLYÁZATOK

2021. október közepén 18 tanulóval és 3 nevelővel ellátogattunk a lengyelországi testvériskolánkhoz 3 napra. Köszönet érte a Waclaw Felczak Alapítványnak, hiszen a nyertes pályázatunknak köszönhetően a teljes útiköltséget, szállás és étkezés költségét is az alapítvány által nyert összegből álltuk. A pályázatot koordinálta: Szamosi István.

Bekapcsolódtunk az Emberi Erőforrások Minisztériuma által meghirdetett Magyar Diáksport Napja programba (Fenyvesi Józsefné, Sipos Gergő, Szabó Attila), pályáztunk a Pénzügyi és vállalkozói (Varga Angéla), Digitális (Szabó János) és Fenntarthatósági témahét (Bene Anasztázia, Máté Judit) programjába is.

3.a osztály szorgosan gyűjtögette a REÁL címkéket, melynek hozományaként sikerült az osztálypénztárak bevételét némileg növelni. A gyűjtést koordinálta: Mező Csabáné.

Minden évben meghirdetésre kerül a Határtalanul pályázat a 7. évfolyam számára. Idén Dél -Erdély és Szerbia (Bánság, Bácska) volt az úti cél. A programon 45 tanuló és 4 pedagógus vett részt. 5 nap alatt 2 000 km-t tettek meg és szerezhettek ismereteket a bejárt terület földrajzáról, kulturális értékeiről. Felelős: Fenyvesi Józsefné.

2022. február közepétől elkezdtük az „Add tovább Mátészalka értékeit” TOP-7.1.1- 16-H-ESZA-2019-01008 azonosítószámú pályázat megvalósítását. A projekt 2022. május 31-ig tartott. A támogatás mértéke: 2 999 900 Ft volt.

 

 

 

EFOP-3.3.5-19-2020-00022 – „Csodaszarvas Iskolai Közösségi Program megvalósítása a Nyíregyházi Egyházmegye oktatási intézményeiben 2021-ben” című projekt keretében tanulóink zöme 2021. júniusában élményekben gazdag táborozáson vett részt.

EFOP – 3.3.5. – 17 – 2017 – 00062 azonosítójú nyári táborok pályázattal 2018. és 2019. júniusában tanulóink nagy része vett részt a Csodaszarvas programban.

Határtalanul pályázat keretében 3 095 150Ft összeget nyertünk, aminek segítségével 45 tanuló és 4 pedagógus juthatott el a Délvidékre szeptember első hetében.

A Széchenyi 2020 keretében megjelent a TOP-7.1.1-16-H-084-2 kódszámú „Add tovább Mátészalka értékeit!”- Rendezvények a helyi identitás, lokálpatriotizmus megerősítésére – című felhívás. – 3.000.000Ft – Add a kezed és tarts velünk! 1 és Add a kezed és tarts velünk! 2 TOP-7.1.1-16-H- ESZA-2019-01008 kódszámú pályázat szintén 3.000.000 Ft értékben nyújtottunk be sikeres pályázatot.

A 6-os Iskoláért Oktatási –Nevelési alapítvány sikeres pályázatot nyújtott be. A NEA-NO-19-Ö-V-0755 „Együtt boldogabban” pályázatnak köszönhetően szeptember első hetében 50 diák tett 5 napos kirándulásra Erdélybe. Az elnyert pályázat összege 956.000 Ft.

A Széchenyi 2020 keretében megjelent a TOP-7.1.1-16-H-084-2 kódszámú „Add tovább Mátészalka értékeit!”- Rendezvények a helyi identitás, lokálpatriotizmus megerősítésére – című felhívás. – várhatóan 3.000.000 Ft – Add a kezed és tarts velünk!

Határtalanul – Délvidék (45 tanuló 4 pedagógus) 3 095 150Ft

Menő menza – EFOP-1.8.5-17

2019.05.30-án fejeződött be iskolánkban a “Menő menzák az iskolákban – Egészséges étkezést és életstílust népszerűsítő programok” című projekt megvalósítása a Gyermekeink és a Fiatalok jövőjéért alapítvány szervezésével.

– kedvezményezett neve: Gyermekeink és a Fiatalok Jövőjéért Alapítvány

– projekt címe: Az egészség menő a Gyermekeink és a Fiatalok Jövőjéért Alapítványnál

– szerződött támogatás összege: 14 737 990 Ft

– támogatás mértéke: 100%

– projekt tartalmának bemutatása: A Gyermekeink és a Fiatalok Jövőjéért Alapítvány  célja, hogy az alapító okiratban foglaltaknak megfelelően hatékonyan segítse a Móricz Zsigmond Magyar-Angol Kéttannyelvű Általános Iskola tanulóinak fejlődését, életét. Ennek keretében alkalmas felvállalni olyan projektek megvalósítását, amelyek a gyermekek neveléséhez kiegészítő módon járulnak hozzá, a kognitív ismeretekkel ellentétben a preventív célú életvezetési kompetenciák elsajátítására, mindennapokba való beépülésére helyezve a hangsúlyt. „Az egészség menő a Gyermekeink és a Fiatalok Jövőjéért Alapítványnál” című pályázat tökéletesen megfelel ennek, hiszen hozzásegíti a köznevelésben részt vevő gyermekeket az egészséges táplálkozáshoz szükséges tudás és készségek megszerzéséhez, a szülők bevonásával pedig hosszú távú hatást vált ki. A projekt hozzájárul továbbá a gyermekek intézményi étkeztetésének tárgyi körülményeinek javításához is.

A projekt célcsoportja az Iskola tanulói és szüleik. A megvalósításban közreműködő személyek ismerik a célcsoport tagok élethelyzetét, életkörülményeiket, mindannyian tisztában vannak a hátrányos helyzetből adódó nehéz sorsokkal. A Gyermekeink és a Fiatalok Jövőjéért Alapítvány  ezzel a projekttel szeretne a célcsoport tagok számára biztosítani olyan lehetőségeket, amelyeket sem a családok, sem az Iskola nem lenne képes megteremteni. A projekt rövid távú célja a célcsoport igényeinek megfelelő program összeállítása, hosszú távon pedig cél, hogy uralkodóvá váljon az a szemlélet, amely szerint az egészség menő, azaz érték, amelyet folyamatosan óvni és vigyázni kell, méghozzá preventív módon. A projekt tervezésébe a célcsoport bevonása megtörtént, osztályfőnöki órákon és szülői értekezleteken mindenki elmondhatta véleményét és igényeit, amelyeket a tervezés során figyelembe vettünk.

Mindezek alapján az alábbiak megvalósítását tervezzük:

– Mindennapi étkezési szokások felmérése 2 alkalommal,

– Előadások havi rendszerességgel,

– Főzőverseny 4 alkalommal,

– Egészségnap 2 alkalommal,

– Egészséges élelmiszerek kampány, amely a dietetikus tanácsadó segítségével alapos felkészültséget ad és ehhez kapcsolódó tájékoztatókat,

– Étkezési tanácsadás, összefüggésben a szakmai megvalósításhoz kapcsolódó anyagköltségekkel, a gyümölcskínálóval stb.,

– Beruházás keretében az étkeztetés körülményei javulnak, több évre megfelelő minőségű feltételeket biztosítanak a gyermek étkeztetéshez. Eszközlista szintén a projekt előkészítésének részeként került a célcsoport igényeinek figyelembe vételével kialakításra.

A projekt megvalósításáért 1 fő projektmenedzser és 1 fő pénzügyi vezető felelős. A szakmai megvalósításban dietetikus szakember mellett részt vesznek szakpedagógusok, valamint szakirányú végzettséggel és tapasztalattal rendelkező előadók. A projekt hozzájárul az Alapítvány szerepének erősödéséhez.

– projekt azonosító száma: EFOP-1.8.5-17-2017-00108

Az NTP- CSSZP- M- 2 – 18 – 0001 pályázat 

 

A pályázathoz kapcsolódóan az I. félévben a következő programelemeket valósítottuk meg:

Közösségépítés 2018.10.19
 Szülői klubfoglalkozás 2018.10.24
Szülői klubfoglalkozás 2018.11.06
Tanulói klubfoglalkozás 2018.11.19
Tanulói klubfoglalkozás 2018.11.23
Iskolai Cashflow és sakk 2018.11.16
Iskolai Cashflow és sakk 2018.11.26
Iskolai Cashflow és sakk 2018.12.07
Iskolai Cashflow és sakk 2018.12.10
Szülői klubfoglalkozás 2019.01.14
Szülői klubfoglalkozás 2019.01.25
Iskolai Cashflow és sakk 2019.01.11
Iskolai Cashflow és sakk 2019.01.14

 

A programelemek megvalósítása Sebestyénné Fülöp Éva, Szabó Attila és Varga Angéla pedagógusok vezetésével történik.

 

Közös pályázataink az Esze Tamás Tehetségponttal és a Szatmári Kistérségi Tehetségsegítő Tanáccsal

  • NTP-HTT-15-0002                               2015-16
  • NTP-TTM-14-012                                 2014-15
  • OPER 1302 Tizenkettő nem egy tucat   2013
  • NTP-TFK-MPA-12-008                          2013
  • NTP-TFP-MPA-12-039                          2013
  • NTP-TTM-12_MPA-005                         2013
  • OPER 1798 Gazdagító programpárok     2013
  • NTP-INY-12-0019                                2013

A JÁTÉK EREJE

„A játék ereje” címmel megrendezett Országos Tehetségnapon 25, hátrányos helyzetű tehetségekkel foglalkozó Tehetségpont – közünk a mi iskolánk is – vehetett át játékokat és sportszereket tartalmazó csomagokat átlagosan 250.000 Ft értékben. Az eszközcsomagok annak a nagyszabású eszközbeszerzési programnak a részeként kerülnek a Tehetségpontok használatába, amelyet a Tehetséghidak program során bonyolított le a MATEHETSZ, összesen mintegy 150 millió forint értékű természettudományos kísérleti eszközt, hangszert, sportszert és fejlesztő játékokat juttatva a Tehetségpont-hálózat számára.

 

A nemzet tehetségeiért

Összesen 437 pedagógust tüntetnek ki Bonis bona – A nemzet tehetségeiért díjjal a budapesti Nemzeti Színházban rendezendő ünnepségen

DÍJAZOTTAINK:

COMENIUS NEMZETKÖZI ISKOLAI EGYÜTTMŰKÖDÉSI PROGRAM

Iskolánk 2012 februárjában nyújtott be pályázatot a TEMPUS Közalapítványhoz nemzetközi iskolai együttműködési program lebonyolítására. A pályázat augusztusban  pozitív elbírálásban részesült, így további öt ország (Törökország, Finnország, Észtország, Szlovákia és Spanyolország) részvételével kétéves együttműködést tesz lehetővé. A megnyert pályázat összege 20 000 Euró.

Magic Spirit of Universe-Music vagyis ” A világmindenség varázslatos szelleme-a zene” címmel az említett országok diákjai saját gyermekdalaikat, körjátékaikat tanítják meg egymásnak anyanyelvükön. A program lebonyolítása során a gyerekek az internetes kapcsolattartáson túl személyesen is felkeresik egymás országait, így mindenki vendéggé és vendéglátóvá is válik a két év során.

A nagyszabású program első eseményeként 2012. október 15 és 19. között a résztvevő iskolák képviselői (Szabó Attila iskolaigazgató és Erdős Ákos projektmenedzser) projektindító találkozón vesznek részt a koordinátori feladatokat ellátó Törökországban.

Határtalanul Pályázat 

Határtalanul pályázat keretében 3 095 150Ft összeget nyertünk, aminek segítségével 45 tanuló és 4 pedagógus juthatott el a Délvidékre szeptember első hetében.

A 6-os Iskoláért Oktatási –Nevelési alapítvány sikeres pályázatot nyújtott be. A NEA-NO-19-Ö-V-0755 „Együtt boldogabban” pályázatnak köszönhetően szeptember első hetében 50 diák tett 5 napos kirándulásra Erdélybe. Az elnyert pályázat összege 956.000 Ft.

A Széchenyi 2020 keretében megjelent a TOP-7.1.1-16-H-084-2 kódszámú „Add tovább Mátészalka értékeit!”- Rendezvények a helyi identitás, lokálpatriotizmus megerősítésére – című felhívás. –  2.999 900Ft

EFOP-1.4.2-16-2016-00015 sz. „Integrált térségi gyermekprogramok a Mátészalkai Járásban” című pályázat megvalósításába kapcsolódtunk be, július 13 – 24-ig 2×30 tanuló napközis és június 15 – 18-ig 1×30 fő bentlakásos táboroztatásával.

TOP-7.1.1-16-H- ESZA-2019-01008 kódszámú pályázat szintén 2.999.900 Ft értékben nyújtottunk be sikeres pályázatot.  Ennek a pályázatnak is megérkezett a Támogatói okirata. A pályázat megvalósítására 2021-ben kerül sor.