Tankönyvrendelés

Tankönyvátadás 2023/2024 – szülői tájékoztató

Tisztelt Szülők!

 

A 2023/2024-es tanévben a térítésmentes tankönyvellátás a köznevelési intézmények 1-8. évfolyamára terjed ki, tehát általános iskolánk összes tanulója a következő tanévben is ingyenesen jut hozzá a tankönyvekhez. Az államilag ingyenes tankönyvek tartós tankönyvként kezelendők, tehát azokat az iskola könyvtári állományában nyilvántartásba vesszük és az utolsó tanítási héten (vagy év közben az iskolából való távozás napján) a tanulók kötelesek visszaszolgáltatni. Ez alól valamennyi évfolyamon kivételt képeznek a munkafüzetek és a munkatankönyvek, valamint az 1. és 2. évfolyam összes tankönyve (kivétel a dalos könyv, angol nyelvkönyv), ezeket nem kell visszaadni. Az egyes évfolyamok tartós tankönyveinek listáját lejjebb megtalálja.

A tartós tankönyvekkel kapcsolatos gyakorlati tudnivalók

A könyvtári példányokba beleírni, aláhúzni, kiemelni nem lehet, amennyiben valaki beleír, aláhúz, kiemel, az elhasználódás mértékében meg kell térítenie a kárt. Az ingyenesen biztosított tartós tankönyvek nem mindegyike lesz új tankönyv, a tanulók használt tankönyveket is fognak kapni az iskola könyvtárából a következő tanévben.

 

 

A TARTÓS TANKÖNYVEK TANÉV VÉGI VISSZASZEDÉSE (2024.06.21-ig)

A tanulók tartós tankönyveit tanév végén törvényi előírásnak megfelelően visszaszedjük, mert a soron következő évfolyam diákjai fogják azokat megkapni. A visszaszedés az alábbiak szerint történik majd:

 

ÉRINTETT TANULÓK

VISSZASZEDÉSRE KERÜLŐ TARTÓS TANKÖNYVEK

EGYÉB TUDNIVALÓK

jelenlegi 1-2 évfolyam

dalos könyv, angol könyv

minden egyéb tankönyv és munkafüzet saját példány lesz, ezeket nem kell visszaadni a tanév végén

jelenlegi 3-4 évfolyam

hittankönyv, dalos könyv, angol tankönyv, Mi Világunk

minden egyéb könyv (munkatankönyv, munkafüzet) saját példány lesz, ezeket nem kell visszaadni a tanév végén

jelenlegi 5-6 évfolyam

irodalom, nyelvtan, matematika, történelem, természetismeret, hittan tantárgyak tankönyvei, énekkönyv, angol tankönyv, digitális kultúra

minden egyéb könyv (munkatankönyv, munkafüzet) saját példány lesz, ezeket nem kell visszaadni a tanév végén

jelenlegi 7-8 évfolyam

irodalom, nyelvtan, matematika, történelem, földrajz, biológia, kémia, fizika, atlasz, hittan tantárgyak tankönyvei, énekkönyv, angol tankönyv

minden egyéb könyv (munkatankönyv, munkafüzet) saját példány lesz, ezeket nem kell visszaadni a tanév végén

 

Visszaszedéskor ellenőrizni fogjuk a tartós tankönyvek állapotát. A tankönyv elvesztéséből, megrongálásából származó kárt (szövegkiemelő használata, aláhúzások, firkálások, beleírások stb) a szülő köteles az iskola részére megtéríteni.

 

 

 

TANKÖNYVRENDELÉS A 2023/2024-es tanévre (2023.04.30-ig)

Az ingyenesen biztosított tankönyvek beszerzése központilag történik az iskolán keresztül, április 30-ig. A kiosztott tankönyvlista/tankönyvrendelő nyomtatványon mindenki bejelöli, melyek azok a tankönyvek, amelyeket az iskolától kérnek és melyek azok, amelyeket Önök vesznek meg egyénileg. Ugyanis a szülőknek lehetőségük van arra, hogy lemondjanak a könyvtári példányokról, és saját költségükre megvásárolják a tartós tankönyvek valamelyikét, mert pl. a gyermeke könnyebben tanul úgy, hogy aláhúzza a lényeget, kiemeli, vagy a jegyzeteit beleírja.

Az iskola a központi tankönyvrendelés keretein belül az egyéni vásárlásokat nem végezheti el, ez minden esetben a szülők döntése és feladata.

Amennyiben az egyéni vásárlás mellett döntenek, a tanulók részére kiosztott TANKÖNYVRENDELŐ 2023/2024 tanév. c nyomtatványon jelezzék felénk (2023.04.15-ig!), melyek azok a tartós tankönyvek, amelyeket ne rendeljen meg az iskola, mert azt egyénileg szerzik be.

Egyéni beszerzés: www.webshop.kello.hu címen, vásárolhatják meg a kiadott tankönyvlista alapján.

Kérjük, hogy tanév közben gyermekeik gondosan vigyázzanak a könyvtári tartós tankönyveikre, ne írjanak bele, ne firkálják össze! Az ezzel összefüggő rongálásért a szülő anyagi felelősséggel tartozik.

Tankönyvek átvétele: 2023. szeptember első tanítási napján kapják meg a tanuló.