Tanév rendje

Az első tanítási nap szeptember 2., hétfő.

A tanév 180 napos, az utolsó tanítási nap 2020. június 15. hétfő.
A 2019/2020-as tanév első féléve 2020. január 24-ig tart, az iskolák január 31-ig értesítik a tanulókat és a szülőket az első félévben elért tanulmányi eredményekről.

 

2) Tanítási szünetek

Az őszi szünet 2019. október 26-tól 2019. november 3-ig tart. A szünet előtti utolsó tanítási nap 2019. október 25. (péntek), a szünet utáni első tanítási nap 2019. november 4. (hétfő).
A  téli szünet 2019. december 21-től 2020. január 5-ig tart. A  szünet előtti utolsó tanítási nap 2019. december 20. (péntek), a szünet utáni első tanítási nap 2020. január 6. (hétfő).
tavaszi szünet 2020. április 9-től 2020. április 14-ig tart. A  szünet előtti utolsó tanítási nap 2020. április 8. (szerda), a szünet utáni első tanítási nap 2020. április 15. (szerda).

3) Országos mérés, értékelés

Országos kompetenciamérés: 2020. május 27. a hatodik, nyolcadik és tizedik évfolyamon.

A tanulók fizikai állapotának és edzettségének vizsgálata

Az Nkt. 80. § (9) bekezdése alapján a 2019/2020. tanévben országos mérés, értékelés keretében gondoskodni kell a tanulók fizikai állapotának és edzettségének vizsgálatáról. A vizsgálatot az iskoláknak – az 1–4. évfolyamán tanulók kivételével – a nappali rendszerű iskolai oktatásban részt vevő tanulók esetében 2020. január 8. és 2020. április 24. között kell megszervezniük. A mérés eredményeit az érintett intézmények 2020. május 29-ig töltik fel a Netfit rendszerbe.

Célnyelvi mérés a két tanítási nyelvű nevelést – oktatást folytató általános iskolákban: 2020. május 13.

Nyelvi mérés a nem két tanítási nyelvű osztályok számára: 2020. május 20. – az iskolák hatodik és nyolcadik évfolyamán az angolt vagy németet első idegen nyelvként tanulók körében.

A témahetek

A témahetek általános célja a XXI. század köznevelési elvárásainak megfelelő szemléletformálás, a mindennapokban használható gyakorlati ismeretek játékos, élményszerű átadása, illetve a tanárok ösztönzése új pedagógiai módszerek kipróbálására. A nevelési – oktatási intézmények – amennyiben erre igényük van – a programok megtartásához önkéntesek (pénzügyi, infokommunikációs, valamint fenntarthatósági szakemberek) közreműködését is kérhetik, nyitottabbá téve ezzel az iskolák világát. A témaheteket a tanítási évben az oktatásért felelős miniszter az alábbi időpontok szerint hirdeti meg:

  • pénzügyi és vállalkozói témahét 2020. március 2-6.
  • digitális témahét 2020. március 23. és 2020. március 27. között.
  • fenntarthatósági témahét 2020. április 20. és 2020. április 24. között;

Az oktatási intézmény a munkatervében meghatározott módon részt vehet a témahetekhez kapcsolódó programokon, továbbá a tantervben előírt, az adott témával összefüggő tanítási órákat, foglalkozásokat a témahét keretében megszervezheti.

Határidők, feladatok:

 

A középfokú iskolai, a kollégiumi, valamint a Köznevelési és a Szakképzési Hídprogramba történő felvételi eljárás lebonyolításának ütemezése a 2019/2020. tanévben