Tanév rendje

A 2021/2022-es tanév rendjéről szóló kormányrendelet alapján az iskolai év
szeptember 1-jén, szerdán kezdődik, és 2022. június 15-ig, szerdáig tart.
A diákoknak összesen 181 napig kell iskolába járniuk.

A tanév első félévének 2022. január 21-én lesz vége.  Az iskolák január 28-ig
értesítik majd a diákokat és a szülőket a félévi eredményekről.

Az őszi szünet előtti utolsó tanítási nap 2021. október 22. (péntek), a szünet
utáni első tanítási nap. 2021. november 2. (kedd).

téli szünet előtti utolsó tanítási nap 2021. december 21. (kedd), a szünet utáni
első tanítási nap 2022. január 3. (hétfő).

tavaszi szünet előtti utolsó tanítási nap 2022. április 13. (szerda), a szünet
utáni első tanítási nap 2022. április 20. (szerda).

 

Országos mérések

Az országos kompetenciamérés és az idegen nyelvi mérés a 6. évfolyamon
2022. május 18-31. között, 8. évfolyamon 2022. május 4-17. között, 10.
évfolyamon 2022. április 20. és május 3. között lesznek.

Nyolcadik osztályos pályaválasztási kompetenciamérése 2021. szeptember 20.
és 2021. október 11. között tartják.

A tanulók fizikai állapotának és edzettségének vizsgálata

A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény 80. § (9) bekezdése és a
szakképzésről szóló 2019. évi LXXX. törvény 35. § (5) bekezdése szerint az
iskola az oktatásért felelős miniszternek a tanév rendjéről szóló rendeletében
meghatározott mérési időszakban tanévenként – a felnőttoktatásban és az 1-4.
évfolyamon tanulók kivételével – megszervezi a tanulók fizikai állapotának és
edzettségének mérését, vizsgálatát azokon az évfolyamokon, ahol a testnevelés
tantárgy tanítása folyik. Az érintett tanuló fizikai állapotának és edzettségének
mérését, vizsgálatát a testnevelés tantárgyat tanító pedagógus végzi.

Az előző tanévek gyakorlatától eltérően a 2021/2022. tanévben a tanulók fizikai
állapotának és edzettségének vizsgálata az iskoláknak – az 1–4. évfolyamon,
valamint a felnőttoktatásban tanulók kivételével – a nappali rendszerű iskolai
oktatásban részt vevő tanulók esetében a tanév során bármikor megszervezhető.
A mérés eredményeit az érintett iskolák 2022. június 15-ig töltik fel a NETFIT®
rendszerbe.

Font Resize