TÁJÉKOZTATÓ a nyári szünidei gyermekétkeztetés igénybevételéről

TÁJÉKOZTATÓ

a nyári szünidei gyermekétkeztetés igénybevételéről

Mátészalka Város Önkormányzat Jegyzője tájékoztatja a Tisztelt Szülőket, hogy azon
mátészalkai lakó-, illetve tartózkodási hellyel rendelkező, hátrányos helyzetű, valamint
a rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesülő, halmozottan hátrányos
helyzetű, 18. életévét be nem töltött általános- és középiskolás gyermekek részére,
akiknek az igénylőlapját a Szatmári Egyesített Szociális és Egészségügyi Alapellátási
Intézmények Család- és Gyermekjóléti Szolgálata nyilvántartásba vette, a szünidei
gyermekétkeztetés keretében az önkormányzat ingyenesen biztosít déli meleg
főétkezést a 2023. évi nyári szünet időszakában 2023. június 17. napjától 2023.
augusztus 31. napjáig tartó időszak munkanapjain az alábbiak szerint:

helye:

Mátészalkai Esze Tamás Gimnázium
4700 Mátészalka, Kazinczy u. 7.
módja: étel elvitele
ideje: 11.00 óra – 12.30 óra között

A szünidei gyermekétkeztetés módjáról, időtartamáról és helyszínéről a Szatmári
Egyesített Szociális és Egészségügyi Alapellátási Intézmények Család- és Gyermekjóléti
Szolgálatánál (4700 Mátészalka, Szalkay László u. 2/a. telefon: 311-336) tájékozódhatnak
az érintettek.
Felhívjuk a szülő, törvényes képviselő figyelmét, hogy ha a szünidei gyermekétkeztetést
betegség vagy más ok miatt a gyermek nem veszi igénybe, a Család- és Gyermekjóléti
Szolgálatnál a távolmaradást és annak várható időtartamát legkésőbb a távolmaradás kezdő
időpontját megelőző nap 11 óráig be kell jelentenie.

Mátészalka, 2023. május

Dr. Takács Csaba
Mátészalka Város Önkormányzat Jegyzője